Rola: Prezes Zarządu

Finanse, Kooperacja i Rozwój, Wizerunek ligi, Kontakt z mediami, Kontakty zewnętrzne, Sprawy
programowe